Awakening into Buddhahood in Dutch

$10.00
Qty:
 Ontwaken van Boeddhaschap is een waardevol e-boek voor alle geledingen van het leven. Het vertelt ons dat een ieder van ons de wijsheid, het bewustzijn, deugd, vriendelijkheid, compassie, liefde, de kracht van de Boeddha in zich heeft en ons zal helpen ons te leiden naar ons Ware Zelf, ons onophoudelijk wijst naar wat we zijn en wat we altijd hebben geweest, en we kunnen ons realiseren dat wat we zochten ons nooit heeft verlaten. Wat we kunnen ontdekken is dat we altijd al degene waren die we zochten. Het boeddhisme is een van de meest praktische en eenvoudige geloofssystemen in het hele universum en het kan alle levende wezens en de mensheid helpen om een ​​beter mens te worden in elk aspect dat mogelijk is. Alle levende wezens en de mensheid kunnen tot Boeddhaschap worden gewekt tot wie we werkelijk zijn om medeleven, liefde, vrede en geluk te brengen in het dagelijks leven. Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking.Buddhism is one of the most practical and simple belief systems in the whole universe and it can help all living beings and humankind to become a better humans being in every aspect possible. All living beings and humankind can be awakened into Buddhahood to who we really are in order to bring compassion, love, peace and happiness to everyday life. 358 pages