Awakening into Buddhahood in Czech

$10.00
Qty:
 Probuzení do Buddhovství je neocenitelná elektronická kniha pro všechny oblasti života. Říká nám, že každý z nás má moudrost, povědomí, ctnost, laskavost, soucit, lásku, sílu Buddhy uvnitř a pomůže nám nasměrovat k našemu Pravému Já, neustále nás ukazovat zpět k tomu, čím jsme a co máme vždy byli jsme a mohli bychom si uvědomit, že to, co jsme hledali, nás nikdy neopustili. Možná zjistíme, že po celou dobu jsme byli toužili. Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking. 315 pages