Awakening into Buddhahood in Cebuano  

$10.00
Qty:
Ang pagkukaw ngadto sa Buddhahood usa ka dili maihap nga eBook alang sa tanang kahimtang sa kinabuhi. Kini nagsulti kanato nga ang matag usa kanato adunay kaalam, kahibalo, hiyas, kamabination, kalooy, gugma, gahum sa Budha sa sulod ug makatabang sa paggiya kanato ngadto sa atong Tinuod nga Kaugalingon, nga walay hunong nga nagtudlo kanato balik sa kung unsa kita, ug ang kanunay anaa nahimo, ug mahimo natong maamgohan nga ang gipangita nato dili gayud mobiya kanato. Ang atong madiskubrihan mao nga kita ang tanan nga gipangita. Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking. 417 pages