Awakening into Buddhahood in Catalan  

$10.00
Qty:
El despertar a la budeïtat és un eBook inestimable per a tots els àmbits de la vida. Ens diu que cada un de nosaltres té la saviesa, la consciència, la virtut, la bondat, la compassió, l'amor, el poder del Buda i ens ajudarà a guiar-nos al nostre Veritable Sí, sense parar-nos del que som i el que sempre tenim estat, i podem adonar-nos que el que buscàvem mai no ens va deixar. El que podem descobrir és que tot el temps vam ser el que buscàvem. Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking. 343 pages