Awakening into Buddhahood in Bosnian  

$10.00
Qty:
Buđenje u Budizam je neprocenjiva knjiga za sve slojeve života. To nam govori da svaki od nas ima mudrost, svesnost, vrlinu, dobrotu, saosećanje, ljubav, moć Buda unutar i pomoći će nam u pravu našem Pravom Self-u, koji nas neprestano pokazuje na ono što smo i šta smo uvek i mogli smo da shvatimo da ono što smo tražili nikada nas nisu ostavile. Ono što možemo otkriti je da smo sve vreme bili onaj koji smo tražili. Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking. 311 pages