Awakening into Buddhahood in Albanian

$10.00
Qty:
Zgjimi në Buddhahood është një eBook i paçmuar për të gjitha sferat e jetës. Ai na tregon se secili prej nesh ka urtësinë, vetëdijen, virtytin, mirësinë, dhembshurinë, dashurinë, fuqinë e Budës brenda dhe do të na ndihmojë të na udhëheqë me Vetëin tonë të Vërtetë, duke na treguar vazhdimisht atë që jemi dhe gjithçka që kemi gjithmonë dhe ne mund të kuptojmë se ajo që ne po kërkonim nuk na la kurrë. Ajo që mund të zbulojmë është se gjatë gjithë kohës ishim ne që po kërkonim. Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking. 347 pages