Awakening into Buddhahood in Afrikaans

$10.00
Qty:
Ontwaking in Boeddhahood is 'n waardevolle e-boek vir alle vlakke van die lewe. Dit vertel ons dat elkeen van ons die wysheid, bewustheid, deugde, vriendelikheid, deernis, liefde, mag van die Boeddha binne het en ons sal help om ons na ons Ware Self te lei, en ons onophoudelik na ons te verwys na wat ons is en wat ons altyd het gewees het, en ons kan besef dat wat ons gesoek het ons nooit verlaat het nie. Wat ons dalk kan ontdek, is dat ons almal saam die een was wat ons gesoek het. Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking. 341 pages