Awakening into Buddhahood

Awakening into Buddhahood
Sort By:  
Awakening into Buddhahood in Telugu  
బుద్ధహూడ్ లోకి అవేకెనింగ్ జీవితం యొక్క అన్ని నడిచి కోసం ఒక అమూల్యమైన ఇబుక్ ఉంది. మనలో ప్రతి ఒక్కరూ మనకు జ్ఞానం, అవగాహన, ధర్మం, దయ, దయ, ప్రేమ, బద్ధుని శక్తి కలిగి ఉన్నారని మాకు చెబుతుంది మరియు మన నిజమైన ఆత్మకు మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు సహాయం చేస్తుంది, అప్పటికే, మనం ఎన్నడూ చూడకపోవడమే మాకు తెలియదు. మేము కనుగొన్నది మనం అన్నింటినీ కోరుతూ ఉండేది. Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking. 494 pages
$10.00
Awakening into Buddhahood in Thai
 การกระตุ้นให้พุทธะเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าสำหรับทุกสาขาวิชา มันบอกเราว่าเราทุกคนมีภูมิปัญญาความรู้คุณธรรมความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความรักพลังของพระพุทธเจ้าภายในและจะช่วยแนะนำเราให้กับตัวตนที่แท้จริงของเราไม่หยุดหย่อนชี้เรากลับไปที่สิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีอยู่เสมอ รับและเราอาจตระหนักว่าสิ่งที่เรากำลังมองหาไม่ทิ้งเรา สิ่งที่เราอาจค้นพบก็คือตลอดมาเราเป็นคนที่เรากำลังมองหาอยู่ Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking. 310 pages
$10.00
Awakening into Buddhahood in Turkish  
Buddhahood'a uyanış, hayatın her kesiminde paha biçilmez bir eBook. Bize her birimizin, içinde bulunduğumuza ve bize her zaman sahip olduğumuz şeyleri işaret ederek, bizlere gerçek Benliğimize rehberlik edecek olan Buda'nın bilgelik, bilinç, erdem, şefkat, merhamet, sevgi ve güce sahip olduğunu söyler. ve aradığımız şeyin bizi asla terk etmediğini fark edebiliriz. Keşfettiğimiz, hepimizin aradığımız kişi olduğudur. Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking. 313 pages
$10.00
Awakening into Buddhahood in Ukrainian  
Пробудження в Буддхауд - це безцінна електронна книга для всіх сфер життя. Він говорить нам, що кожен з нас має мудрість, усвідомлення, чесноту, доброту, співчуття, любов, силу Будди всередину і допоможе нам керувати нашим Істиним Я, безперервно вказуючи нам назад на те, що ми є, і що ми завжди маємо були, і ми можемо зрозуміти, що те, що ми шукали, ніколи не залишало нас. Те, що ми можемо виявити, - це все, що ми шукали. Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking. 339 pages
$10.00
Awakening into Buddhahood in Urdu  
بدھہود میں بیداری زندگی کے تمام پہلوؤں کے لئے ایک انمول ای بک ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی حکمت، بیداری، فضیلت، رحم، محبت، طاقت، بودہ کی طاقت ہے اور ہمارے سچے خود کو رہنمائی کرنے میں مدد ملے گی. کیا گیا تھا، اور ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی چاہتے تھے ہم نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑ دیا. جو کچھ ہم نے دریافت کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم سب تھے جو ہم چاہتے تھے. Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking. 290 pages
$10.00
Awakening into Buddhahood in Uzbek
 Buddaviylarga uyg'onish hayotning barcha sohalari uchun qimmatbaho elektron kitobdir. Bu bizga har birimiz Buddaning donoligi, xabardorligi, fazilati, mehribonligi, rahm-shafqati, sevgisi, kuch-qudratiga ega ekanligimizni va bizni haqiqiy O'zimizga olib borishga yordam beradi, bizni doimo o'zimizga qaytib ko'rsatmoqda va har doim bizda nima borligini ko'rsatadi va biz izlayotgan narsalar bizni hech qachon tark etmasligini tushunishimiz mumkin. Biz kashf etmoqchi bo'lgan narsalar - biz izlayotgan odammiz. Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking. 331 pages
$10.00
Awakening into Buddhahood in Vietnamese  
Thức tỉnh thành Phật quả là một eBook vô giá cho tất cả các tầng lớp xã hội. Nó cho chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta có trí tuệ, nhận thức, đạo đức, lòng nhân ái, từ bi, tình yêu, sức mạnh của Đức Phật bên trong và sẽ hướng dẫn chúng ta để tự thật của chúng tôi, không ngừng chỉ cho chúng tôi trở lại những gì chúng ta đang có, và những gì chúng tôi đã luôn luôn được, và chúng ta có thể nhận ra rằng những gì chúng tôi đang tìm kiếm không bao giờ rời bỏ chúng tôi. Những gì chúng ta có thể khám phá ra là tất cả cùng chúng tôi là một trong chúng tôi đang tìm kiếm.Phật giáo là một trong những hệ thống niềm tin thực tế nhất và đơn giản trong toàn thể vũ trụ và nó có thể giúp tất cả chúng sanh và loài người trở thành một con người tốt hơn là trong mọi khía cạnh có thể. Tất cả chúng sanh và loài người có thể được đánh thức vào Phật để người ta thực sự là để mang lại lòng từ bi, tình yêu, hòa bình và hạnh phúc cho cuộc sống hàng ngày.Đức Phật nhận ra rằng anh không phải là người đầu tiên để trở thành một vị Phật. "Đã có nhiều vị Phật trước khi tôi và sẽ có nhiều vị Phật trong tương lai," Đức Phật nhắc lại với các môn đệ. "Tất cả chúng sanh có Phật tánh và có thể thành Phật." Vì l{ do này, ông dạy cách để thành Phật.Vâng, Đức Phật không bao giờ tuyên bố mình là một vị thần, tuy nhiên, ông là một giáo viên tuyệt vời. Khi được hỏi nếu anh ta là một Đức Chúa Trời, Đức Phật nói Không "Sau đó, giáo viên, bạn là gì?" mà ông trả lời ... "Tôi tỉnh táo!"Phật giáo không phải là một tôn giáo như vậy; nó không đề xuất một Thiên Chúa bên ngoài. Nó không tìm cách thay thế những niềm tin tôn giáo hiện hữu của một người, chỉ bổ sung."Đừng tin vào bất cứ điều gì chỉ đơn giản là vì bạn đã nghe nó. Đừng tin vào bất cứ điều gì chỉ đơn giản bởi vì nó được nói và tin đồn của nhiều người. Đừng tin vào bất cứ điều gì chỉ đơn giản bởi vì nó được được biên vào sách tôn giáo của mình. Đừng tin vào bất cứ điều gì chỉ đơn thuần là về thẩm quyền của giáo viên và những người lớn tuổi của bạn. Đừng tin vào những truyền thống bởi vì họ đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng sau khi quan sát và phân tích, khi bạn tìm thấy bất cứ điều gì mà đồng { với l{ do và có lợi cho sự tốt và lợi ích của một và tất cả, sau đó chấp nhận nó và sống với nó. "Quotes bởi Đức Phật Gautama!Đức Phật cho rằng nó không cần thiết phải tin vào thần linh để đạt được giác ngộ, nhưng những người theo mình có thể tin vào thần nếu họ muốn. Một phần lớn của Phật tử không tin vào Thượng Đế sáng tạo, cho dù Abraham Thiên Chúa, hay cách khác. Đó chắc chắn là chấp nhận được trong một số trường học của Phật giáo đối với tín đồ của họ để tin vào Chúa. Sách điện tử dễ sử dụng, làm mới và được đảm bảo để được thú vị và là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để bắt đầu một số kiến thức lịch sử của bạn với Awakening, Phật giáo, The Life Of The Phật, giáo l{ cơ bản, giáo l{ của Đức Phật, Các loại khác nhau của Phật giáo, kinh điển Phật giáo , K{ hiệu, và Lễ hội, lịch sử của Phật giáo, Jataka Tales Và Câu chuyện Phật giáo khác, Một Bài Học tại Thiền, Tại sao Thiền, Làm thế nào để thiền định, Đức Phật trích dẫn, của Đức Phật Path of Virtue, The Timeline, Niềm tin cơ bản của Phật giáo, Giáo l{ về tánh , The Heart Sutra, Tin Mừng của Đức Phật, Kinh Tin Kính của Đức Phật, The Path of Life, Ngồi Thiền Step by Step, Tánh Không là một chế độ của nhận thức và Tự điển.Tôi tỉnh táo và bây giờ tôi có thể chỉ cho bạn đường đi, nhưng bước tiếp theo là của bạn! Chỉ cần nhớ một điều rằng việc học không bao giờ dừng lại! Đọc, đọc, đọc! Và Viết, Viết, Viết!Một cảm ơn người vợ tuyệt vời của tôi Beth (Griffo) Nguyễn và người con trai tuyệt vời của tôi Taylor Nguyễn và Ashton Nguyen cho tất cả tình yêu và sự ủng hộ của họ, mà không cần hỗ trợ và giúp đỡ về cảm xúc của họ, không ai trong số các sách điện tử giáo dục ngôn ngữ và âm thanh sẽ có thể. 286 pages
$10.00
Awakening into Buddhahood in Welsh
 Mae Awakening into Buddhahood yn e-lyfr amhrisiadwy ar gyfer pob rhan o fywyd. Mae'n dweud wrthym fod gan bob un ohonyn ni ddoethineb, ymwybyddiaeth, rhinwedd, caredigrwydd, tosturi, cariad, pŵer y Bwdha o fewn a bydd yn ein cynorthwyo i'n harwain ni'n wirioneddol, gan roi ein sylw yn ôl i'r hyn yr ydym ni, a beth sydd gennym bob amser wedi bod, a gallwn sylweddoli nad oedd yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano byth yn ein gadael ni. Yr hyn y gallwn ei ddarganfod yw bod pawb ar hyd yr ydym ni'n chwilio amdano. Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking. 348 pages
$10.00
Awakening into Buddhahood in Yiddish  
Awakening into Buddhahood איז אַ ינוואַליאַבאַל עבאָאָק פֿאַר אַלע גייט פון לעבן. עס דערציילט אונדז, אז יעדער פון אונדז האט די חכמה, וויסיקייַט, מייַלע, גוטהאַרציקייַט, ראַכמאָנעס, ליבע, מאַכט פון די בודאַ ין און וועט העלפן פירן אונדז צו אונדזער אמת זיך, סיסלאַסלי ווייזן אונדז צוריק צו וואָס מיר זענען, און וואָס מיר האָבן שטענדיק שוין, און מיר קען פאַרשטיין אַז וואָס מיר זענען קוקן פֿאַר קיינמאָל לינקס אונדז. וואָס מיר קענען אַנטדעקן איז אַז אַלע צוזאמען מיר זענען די וואָס מיר זוכן. Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking. 329 pages
$10.00
Awakening into Buddhahood in Yoruba  
Ijidide si Buddha jẹ iwe eBook ti ko niye fun gbogbo awọn igbesi aye. O sọ fun wa pe olukuluku wa ni ọgbọn, imoye, iwa-rere, irẹlẹ, aanu, ifẹ, agbara Buddha laarin ati pe yoo ran wa lọwọ si Ọlọhun wa ti o daju, lai ṣe apejuwe wa si ohun ti a jẹ, ati ohun ti a ni nigbagbogbo ti wa, ati pe a le mọ pe ohun ti a nwa fun ko fi wa silẹ. Ohun ti a le ṣe iwari ni wipe gbogbo wa a jẹ ẹniti a n wa. Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking. 318 pages
$10.00
Awakening into Buddhahood in Zulu  
Ukuvusa eBuddha ubuBook ebaluleke kakhulu kuyo yonke imikhakha yokuphila. Lisitshela ukuthi ngamunye wethu unokuhlakanipha, ukuqaphela, ubuhle, umusa, ububele, uthando, amandla eBuddha ngaphakathi futhi kuzosisiza ekusiqondiseni ekuziphatheni kwethu kweqiniso, ngokusaphazamisa ukusikhomba kulokho esiyikho, nalokho esikuye njalo bekukhona, futhi singabona ukuthi lokho esikufunayo akukaze kusishiye. Yini esingayithola ukuthi sonke sasiyilo esasifuna. Awakening into Buddhahood is an invaluable eBook for all walks of life. It tells us that each of us has the wisdom, awareness, virtue, kindness, compassion, love, power of the Buddha within and will help guide us to our True Self, ceaselessly pointing us back to what we are, and what we have always been, and we may realize that what we were looking for never left us. What we may discover is that all along we were the one we were seeking. 364 pages
$10.00
Per Page      81 - 91 of 91